© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfkunst

Martial Arts and Healing - Kampfkunst und Naturheilkunst

Y khoa mở rộng Tiềm năng vô tận Nguồn năng lượng ẩn này ai cũng sở hữu không hay biết. Nếu ai hỏi bạn: trụ rộng lớn chứa đựng những gì? Thật ra nó cấu tạo từ thứ gì? Chúng ta trả lời như thế nào? Thật sự mỗi con người được xem như một tiểu trụ đã được thu nhỏ, ngoài hình hài ra con người còn dạng thức hình (phi vật lý). Mà ít ai có thể thấy được sự tồn tại ở dạng thức này. Tuy nhiên để được sức khỏe tốt tinh thần minh mẫn chúng ta hoàn toàn thấy được sự liên quan chặt chẽ giữa thể sống có thể nhìn thấy được và sự sống không thể thấy được. Việc ra đời viện năng lượng trụ từng bước hướng dẫn cho các bạn hành trình đạt tới sự sáng suốt cân bằng về mọi mặt trong cuộc sống. Đọc thêm…