© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst
Y khoa mở rộng Tiềm năng vô tận Nguồn   năng   lượng   bí   ẩn   này   ai   cũng   sở   hữu   mà   không   hay   biết.   Nếu   có   ai   hỏi   bạn:   Vũ   trụ   rộng   lớn   chứa   đựng những gì? Thật ra nó cấu tạo từ thứ gì? Chúng ta trả lời như thế nào? Thật   sự   mỗi   con   người   được   xem   như   là   một   tiểu   vũ   trụ   đã   được   thu   nhỏ,   ngoài   hình   hài   ra   con   người   còn   dạng thức vô hình (phi vật lý). Mà ít ai có thể thấy được sự tồn tại ở dạng thức này. Tuy   nhiên   để   có   được   sức   khỏe   tốt   và   tinh   thần   minh   mẫn   chúng   ta   hoàn   toàn   thấy   được   có   sự   liên   quan   chặt   chẽ giữa cơ thể sống có thể nhìn thấy được và sự sống không thể thấy được. Việc   ra   đời   viện   năng   lượng   vũ   trụ   từng   bước   hướng   dẫn   cho   các   bạn   hành   trình   đạt   tới   sự   sáng   suốt   và   cân   bằng về mọi mặt trong cuộc sống. Đọc thêm…