© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst

Kabudo - Hệ thống Karate Việt nam

Hệ   thống   Kabudo   Karate   Việt   nam   được   võ   sư   Thành   phát   triển   từ   Kabudo   Karate.   Võ   sư   Thành   là   học trò   đầu   tiên   của   Võ   sư   Lê   Kim   Long,   người   sáng   lập   ra   Kabudo   Karate.   Thầy   Long   đã   kết   hợp   Cương nhu   Karate   với   các   võ   phái   Nhật   bản   do   Thầy   Ling   Qwang   Eng   chuyền   dạy   thành   bộ   môn   Kabudo Karate. Đây   là   một   môn   phái   võ   tổng   hợp   các   kỹ   thuật   của   Karate,   Thiếu   lâm,   Nhu   đạo,   Aikido,   Thái   cực   quyền và   võ   Tây   tạng.   Võ   Kabudo   chứa   đựng   các   đòn   thế   cương   và   nhu   và   dạy   sử   dụng   thành   thạo   các   vũ   khí như   kiếm   Sai,   côn   nhị   khúc,   Trường   côn,   Võ   sư   Thành   sang   Đức   năm   1988   và   đưa   môn   phái   Kabudo vào   tập   tại   Berlin   năm   1992.   Sau   khi   Thầy   Long   qua   đời   Võ   sư   Thành   tiếp   tục   phát   triển   môn   phái   qua liên kết Kabudo với các môn phái võ cổ truyền Việt nam tạo nên Kabudo Hệ thống Karate Việt nam. Giờ tập: Trẻ em: 18:00 giờ đến 19:30 Người lớn: 18:00 giờ đến 20:00 Tại Amanlisweg 40, Berlin-Marzahn