© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfkunst

Martial Arts and Healing - Kampfkunst und Naturheilkunst

Kabudo - Hệ thống Karate Việt nam

Hệ thống Kabudo Karate Việt nam được Thành phát triển từ Kabudo Karate. Thành học trò đầu tiên của Kim Long, người sáng lập ra Kabudo Karate. Thầy Long đã kết hợp Cương nhu Karate với các phái Nhật bản do Thầy Ling Qwang Eng chuyền dạy thành bộ môn Kabudo Karate. Đây một môn phái tổng hợp các kỹ thuật của Karate, Thiếu lâm, Nhu đạo, Aikido, Thái cực quyền Tây tạng. Kabudo chứa đựng các đòn thế cương nhu dạy sử dụng thành thạo các khí như kiếm Sai, côn nhị khúc, Trường côn, Thành sang Đức năm 1988 đưa môn phái Kabudo vào tập tại Berlin năm 1992. Sau khi Thầy Long qua đời Thành tiếp tục phát triển môn phái qua liên kết Kabudo với các môn phái cổ truyền Việt nam tạo nên Kabudo Hệ thống Karate Việt nam. Giờ tập: Trẻ em: 17:30 giờ đến 19:30 Người lớn: 17:30 giờ đến 19:30 Tại Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin-Marzahn