© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfkunst

Martial Arts and Healing - Kampfkunst und Naturheilkunst

Thiếu lâm nội quyền Kim Kê - Tây sơn nhạn Võ cổ truyền Việt nam Chưởng môn phái Ðặng Văn Anh sinh năm 1921 thuộc dòng dõi thuật từ đời cụ cố Ðặng Văn Thơ đến ông nội Ðặng Văn Chương cha Ðặng Văn Tưởng. Từ nhỏ Ðặng Văn Anh đã quyền cước, ngoài học với ông nội cha, ông còn thọ giáo với các nổi tiếng do cha mời về dạy. thế quê Ðặng Văn Anh sớm thành danh với biệt danh Hai Thép, huấn luyện đội du kích huyện Cần Ðước. Sau đó ông lên Sài Gòn thọ giáo bậc cao thủ Bùi Văn Hóa (Chín Hóa) chưởng môn phái Tây Sơn Nhạn tại trường học Chợ Quán (nay trường Kim Ðồng). Do sáng dạ căn thuật chẳng bao lâu Ðặng Văn Anh đã tinh thông quyền cước thập bát ban binh khí. Trong thập niên 1960 ông sáng lập Thiếu Lâm nội quyền Kim - Tây Sơn nhạn (TLNQKKTSN) cho đến nay. sỹ tham gia thi đấu đài nam thì lấy họ Kê, nữ họ Kim lừng lẫy giới lâm qua các trận đấu đài khắp Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh đến các tỉnh miền Trung, nổi bật là chưởng môn Ðặng Văn Anh tự Phi Vân Nhạn. “Kim Kê” nghĩa “gà trống vàng”, lấy cảm hứng từ bài Mai hoa quyền của Thiếu Lâm nội quyền Tây Sơn nhạn, trong đó thế Kim độc lập, tổ Ðặng Văn Anh thế hiểm này bèn lấy chữ “Kim Kê” đặt tên cho đường (ở thập niên 1960) với ước muốn đào tạo những hùng dũng, nhanh nhẹn, gan lì, dám đối đòn. Kim độc lập với thế đứng trụ chân trái, co cao chân phải, hai tay thủ theo bộ song chủy (gập ngón cái, áp út út). Khi thủ, che kín những yếu huyệt, lúc bị tấn công phản đòn bằng cách: chân đá vào hạ đẳng (hạ bộ), tay phải đánh vào vùng thượng đẳng (mặt, mắt, mũi), tay trái tung đấm thôi sơn vào vùng trung đẳng (ngực, hông) đối thủ. TLNQKKTSN lấy Yêu tự hành làm thân pháp; Thôi sơn làm thủ pháp; Bình sa lạc nhạn làm cước pháp; Mai hoa quyền Kim quyền làm quyền pháp thuật cường thân làm nội lực; lừng lẫy với bài Tứ linh đao Kim đao. Năm 1969, chưởng môn Ðặng Văn Anh cùng 13 Mai Văn Phát, Văn Kiển, Từ Thiện, Trần Xil, Nguyễn Văn Mách, Xuân Bình, Quách Phước, Minh Sang... thành lập Tổng hội Võ học Việt Nam. cổ truyền Việt nam, môn phái Thiếu lâm nội quyền Kim Tây sơn nhạn hiện nay được Thành Winter-Luong, dưới sự ủy nhiệm của võ sư Lê Ðình Long tại Sài gòn, truyền bá tại Berlin. Giờ tập: 18:00 giờ đến 20:00 Tại Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin