© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst
Thiếu lâm nội quyền Kim Kê - Tây sơn nhạn Võ cổ truyền Việt nam Chưởng   môn   phái   Ðặng   Văn   Anh   sinh   năm   1921   thuộc   dòng   dõi   võ   thuật   từ   đời   cụ   cố   Ðặng   Văn   Thơ   đến   ông   nội Ðặng   Văn   Chương   và   cha   là   Ðặng   Văn   Tưởng.   Từ   nhỏ   Ðặng   Văn   Anh   đã   mê   quyền   cước,   ngoài   học   võ   với   ông   nội và   cha,   ông   còn   thọ   giáo   với   các   võ   sư   nổi   tiếng   do   cha   mời   về   dạy.   Vì   thế   ở   quê   Ðặng   Văn   Anh   sớm   thành   danh với   biệt   danh   Hai   Thép,   huấn   luyện   đội   du   kích   huyện   Cần   Ðước.   Sau   đó   ông   lên   Sài   Gòn   thọ   giáo   bậc   cao   thủ   võ   sư   Bùi   Văn   Hóa   (Chín   Hóa)   –   chưởng   môn   phái   Tây   Sơn   Nhạn   tại   trường   học   Chợ   Quán   (nay   là   trường   Kim Ðồng).   Do   sáng   dạ   và   có   căn   cơ   võ   thuật   chẳng   bao   lâu   Ðặng   Văn   Anh   đã   tinh   thông   quyền   cước   và   thập   bát   ban binh   khí.   Trong   thập   niên   1960   ông   sáng   lập   Thiếu   Lâm   nội   quyền   Kim   Kê   -   Tây   Sơn   nhạn   (TLNQKKTSN)   cho   đến nay.   Võ   sỹ   tham   gia   thi   đấu   võ   đài   nam   thì   lấy   họ   Kê,   nữ   họ   Kim   lừng   lẫy   giới   võ   lâm   qua   các   trận   đấu   đài   khắp   Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh đến các tỉnh miền Trung, nổi bật là chưởng môn Ðặng Văn Anh tự Phi Vân Nhạn. “Kim   Kê”   nghĩa   là   “gà   trống   vàng”,      lấy   cảm   hứng   từ   bài   Mai   hoa   quyền   của   Thiếu   Lâm   nội   quyền   Tây   Sơn   nhạn, trong   đó   có   thế   Kim   Kê   độc   lập,   tổ   sư   Ðặng   Văn   Anh   mê   thế   võ   hiểm   này   bèn   lấy   chữ   “Kim   Kê”   đặt   tên   cho   đường   (ở   thập   niên   1960)   với   ước   muốn   đào   tạo   những   võ   sĩ   hùng   dũng,   nhanh   nhẹn,   gan   lì,   dám   đối   đòn.   Kim Kê   độc   lập   với   tư   thế   đứng   trụ   chân   trái,   co   cao   chân   phải,   hai   tay   thủ   theo   bộ   song   chủy   (gập   ngón   cái,   áp   út   út).   Khi   thủ,   che   kín   những   yếu   huyệt,   lúc   bị   tấn   công   phản   đòn   bằng   cách:   chân   đá   vào   hạ   đẳng   (hạ   bộ),   tay   phải đánh   vào   vùng   thượng   đẳng   (mặt,   mắt,   mũi),   tay   trái   tung   cú   đấm   thôi   sơn   vào   vùng   trung   đẳng   (ngực,   hông)   đối thủ. TLNQKKTSN   lấy   Yêu   tự   xà   hành   làm   thân   pháp;   Thôi   sơn   làm   thủ   pháp;   Bình   sa   lạc   nhạn   làm   cước   pháp;   Mai   hoa quyền   và   Kim   Kê   quyền   làm   quyền   pháp   thuật   cường   thân   làm   nội   lực;   lừng   lẫy   với   bài   Tứ   linh   đao   và   Kim   Kê   đao. Năm   1969,   chưởng   môn   Ðặng   Văn   Anh   cùng   13   võ   sư   là   Mai   Văn   Phát,   Lê   Văn   Kiển,   Từ   Thiện,   Trần   Xil,   Nguyễn Văn Mách, Xuân Bình, Quách Phước, Minh Sang... thành lập Tổng hội Võ học Việt Nam. Võ   cổ   truyền   Việt   nam,   môn   phái   Thiếu   lâm   nội   quyền   Kim   kê   –   Tây   sơn   nhạn   hiện   nay   được   võ   sư   Thành   Winter- Luong, dưới sự ủy nhiệm của võ sư Lê Ðình Long tại Sài gòn, truyền bá tại Berlin. Giờ tập: 18:00 giờ đến 20:00 tại Sella-Hasse-Straße 25, Berlin-Marzahn