© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfkunst

Martial Arts and Healing - Kampfkunst und Naturheilkunst

Thái cực đạo Lịch sử của Thái cực đạo trải dài hơn 2000 năm. Thái cực đạo hiện đại bắt đầu từ năm 1955 do Choi Hong Hi tổng hợp lại đổi mới từ nhiều trường phái Triều tiên khác nhau. Cuối thập kỷ 60 Thái cực đạo đã đến Đức hiện nay được phát triển trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của World Taekwondo Federation (WTF) . Liên đoàn Đức Deutsche Taekwondo Union (DTU) nằm trong Europäischen Taekwondo Union (ETU) là thành viên của WTF.