© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst
Thái cực quyền Trần gia Thái   cựu   quyền   (   Tai   Chi   Chuan   )   là   một   môn   nghệ   thuật   võ   và   thể   dục   cổ   đại   Trung   Quốc.   Nó   phục   vụ   chăm   sóc đời   sống,   sức   khỏe,   phát   triển   toàn   diện   của   tâm   trí   và   cơ   thể   cũng   như   tự   vệ.   Nó   là   thiền   định   và   tăng   sức   khỏe cơ   thể,   thúc   đẩy   sự   phát   triển   của   năng   lượng   nội   công   (Qi)   và   như   vậy   là   cả   hai   ứng   dụng   trong   điều   trị   và   chiến đáu. Các   động   tác   nhẹ   nhàng   và   uyển   chuyển   đầy   đủ   các   biểu   hiện,   vẻ   đẹp   và   năng   lượng.   Taiji   mô   tả   con   người   như liên kết giữa trời và đất và cung cấp cho nó ý nghĩa của nó (Dao). Bản   thân   Taijiquan   vượt   xa   các   chương   trình   tập   thể   dục   bình   thường   và   có   thể   được   tập   luyện   như   một   triết   thiết yếu của cuộc sống cũng như là một sở thích. Lợi ích sức khỏe của nó đã được công nhận trên toàn thế giới . Bởi   vì   năng   lượng   nội   công   thay   vì   sức   mạnh   cơ   bắp   nên   trẻ   và   già,   đàn   ông,   phụ   nữ,      trẻ   nhỏ   và   người   lớn   cũng đều tập luyện thành công Taijiquan nhu nhau.